Category Archive: Նոր անուններ

Հոկ 24 2012

ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ | Ծով Բանուչյան

Zemanta Related Posts Thumbnail

Ես սկսել եմ կյանքն այս ինչ-որ մի ավարտից,
Ինչ-որ տեղից ես փախել եմ ինքնամոռաց,
Խուսափելով հետքերիս հետ մենամարտից,
Ինձ գտել եմ նույն քաղաքում, բայց մոլորված:

Ես փորձում եմ հիշել արդեն քանի տարի,
Բայց քաղաքն է հիշողությունը իմ ջնջում,
Եվ թվում է ինձ, թե դեռ նախորդ դարից,
Ինչ-որ մեկն իմ վերադարձն է անրջում:

Կարդալ

<< Նախորդ էջ