Tag: Օքթայ Ռաֆաթ

Օքթայ Ռաֆաթ | ՔԵԶ ՀԵՏ ԵՎ ԱՌԱՆՑ ՔԵԶ

Թարգմանիչ Էդուարդ Հախվերդյան
Շոր հագա ամպից
Կոշիկներ հողից
Խենթ էի ու սիրահար
Տերևածածկ ճանապարհները
Թողած ետևում
Դեպի քեզ եկա
Աշուն էր

Կարդալ ավելին