Tag: Ֆահիմե Ղանինէժադ

Ֆահիմե Ղանինէժադ | ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՊՈԵԶԻԱ

Պարսկերենից թարգմանեց Էդուարդ Հախվերդյան

Առանց Հրաշքի
Բանաստեղծությունից
Հրաշքներ մի սպասիր
Բանաստեղծները

Կարդալ ավելին