Tag: էժեն Գիյըվիկ

էժեն Գիյըվիկ | ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ֆրանս. թարգմանեց Գառնիկ Մելքոնյանը

Կլոր

Արդ, ի՞նչ կա ավելի կլոր
քան խնձորը:
-Երբ ասում ես կլոր,
հենց կլոր ես ուզում ասել:
Բայց խաղագունդն ավելի կլոր է
խնձորից:

Կարդալ ավելին