Tag: Միխայիլ Դիմով

Միխայիլ Դիմով | ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ ԳՐՈՒՄ ԵՆ ԱՍՏԾՈՒՆ

Տե՛ր Աստված, երբ կապույտ է երկինքը, դա նշանակում է, որ դու լավ տրամադրության մե՞ջ ես:
Նադյա, 3-րդ դաս:
Մարդիկ այնքան շատ են տառապում երկրի վրա. մի՞ թե քո դժոխքում ավելի վատ է:
Ռադիկ, 4-րդ դաս:
Ինչու՞ են մարդիկ ամուսնանում, եթե բոլորս քույրեր ու եղբայրներ ենք:
Սանդրա.4-րդ դաս:
Ես հասկացա, որ Դու ամենագլխավորն ես երկրի վրա, թեև ապրում ես երկնքում: Իսկ Քեզ չե՞ն վերընտրելու:
Սենյա, 1-ին դաս:

Կարդալ ավելին