Tag Archive: Պաբլո Ներուդա

Փետ 10 2019

Պաբլո Ներուդա | ԼՌՈՒԹՅՈՒՆ

Սկսում ես մեռնել դանդաղ…

Եթե չես ճամփորդում,

Եթե գիրք չես կարդում,

Եթե ականջալուր չես կյանքի աղմուկին,

Եթե չես գնահատում ինքդ քեզ:

Կարդալ

Հուլ 18 2013

Պաբլո Ներուդա | ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Պաբլո Ներուդա

Իմացիր, որ սիրում եմ քեզ և չեմ սիրում
Որովհետև կյանքը երկու սեռ ունի.
Բառը լռության մի թևն է,
Կրակը ցրտի մի կեսն է:

Քեզ սիրում եմ, որ սկսեմ քեզ սիրել,
Որ վերսկսեմ անվերջը…

Կարդալ