Նազիկ Հակոբյան

Նազիկ Հակոբյան

Նազիկ Հակոբյան

Ծնվել եմ 1976 թ. Երեվանում, կրթությունս միջնակարգ է: Ամուսնացած եմ, ունեմ երեք երեխա: Ցայժմ լույս է տեսել պատմվածքներիս առաջին ժողովածուն: Տպագրվում եմ մամուլում: