Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան

Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան

Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան

Ծնվել է Երևանում 1964 թ. հունվարի 9-ին։ Արձակ գրել սկսել է 14 տարեկանից: Առաջին պատմվածքը տպագրվել է «Գրական թերթում» 1980 թվականին: Վերջին տարիների իր արձակը լույս է տեսել հայաստանյան պարբերականներում, «Ինքնագիր» և «Կայարան» հանդեսներում, «Առավոտ», «Գրանիշ», «Սիվիլնեթ» կայքերում և այլուր:

 

Հրապարակած գրքեր

  • «Հրապարակ նկուղ», հայերեն, 2012, Երևան, տպագիր՝ Կոլլաժ հրատ., էլեկտրոնային՝ Յավրուհրատ հրատ., https://www.goodreads.com/book/show/17618647 https://www.gtergab.com/hy/news/books/square-cellar/182/
  • «Յաթաղան սինդրոմ», պատմվածք, եռալեզու (հայերեն-անգելերեն-ռուսերեն), 2015, Երևան, էլեկտրոնային՝ Յավրուհրատ հրատ., https://www.goodreads.com/book/show/29753959
    https://www.gtergab.com/hy/news/prose/the-yatagan-syndrome/88/
  • «Հանդուրժողականության արտահայտումը հայ գրականության մեջ» (խմբ., առաջաբան), հայերեն, 2017, Երևան, տպագիր՝ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ, էլեկտրոնային՝ Յավրուհրատ հրատ., https://www.goodreads.com/book/show/36547219 https://epfarmenia.am/hy/document/Manifestations-of-Tolerance-and-Intolerance-in-Armenian-Literature
  • «Անաստված կինո թատրոն», արձակ և էսսեներ, հայերեն, 2018, Երևան, տպագիր՝ Կոլլաժ հրատ., էլեկտրոնային՝ https://www.goodreads.com/hy/book/show/41133013
  • «Հրանտ», հայերեն, Երևան, 2018, տպագիր՝ Անտարես հրատ., https://www.goodreads.com/book/show/42441099
  • Արմենիա 3.0. Հասկանալ 20-րդ դարի Հայաստանը, անգլերեն, Armenia 3.0. Understanding 20th Century Armenia, 2020, Երևան, էլեկտրոնային՝ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ, https://www.epfarmenia.am/document/Armenia-3-0-Understanding-20th-Century-Armenia