Մարուշ Գազանճեան-Երամեան | ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

* * *
քրտինք
մատներու տակ պտուկներ լոյսի
անյայտ աղբիւրէ
ծանրութիւն կ’իյնայ դէպի վեր
թեւերով տենչի
ափերով պեղել ակունք
ծաղկում ոռոգում մութին մեջ կամար
ուր աղօտ մշուշի մը մէջ
ուս մը մերկ ողորկ
կը ճառագայթէ
կը մխայ մուշկ
արևելքի համը խիտ
մէկ պուտ պտղող քրտինքի մէջ ծաղկեցավ
ո՞ր մորթին վրայ արտացած

 

* * *

կարծես զմռսուած այնքան անշարժ
սրած մինչև ան-կէտություն
մոռցած ողբը մինակութեան
հակադարձի
ուշացումները անտեսած
այնտեղ պատրաստ ապրելու
իմս
որ
քու
մահդ
է
vice versa

 

* * *

միգամած այլուրութենէ մը կը բարձրանամ
հորիզոնիդ
որպես կանթեղը տենչերուդ
կը սրբեմ գիծը
որ անցնիս հոսը
հիման

 

* * *

ծովաջուր կարօտ
մրրկացող ոսկորներուս կիզակէտին
երբ կը կեղուես տարերքները
սկզբնաղբիւր շնչահետքեր
փնտռելու
կը գտնեմ քեզ
ուրիշ տարերք
ու տիեզերք
մրրկացող նույն կիզակէտին շուրջ

 

* * *

լոյսէն կը ծնի ուղին անվերադարձ
բոլոր բառերը երթին առջեւ
կը քակեն իրենց սանձերը
եւ տողը կը վերածեն երթուղիի
լոյսէն կը ծնի ըլլալը իմ
որ կարուչկարին մէջ նետուած
չէր մինչեւ հոն ու անկէ անդին
տարբերակներ
տարբեր ակեր ըլլալու

 

* * *

մութ
լոյսի վրա պայթող
խիտ ու ահաբեկիչ
ալիքները բազկերակին ըլլալուն
մեր միջև
կը խտանան կը դառնան կէտ
տաք ու հալած յախճապակի
բիւրեղ բջիջ
այդ կէտին մէջ տեղաւորուիլ
լաստանաւի կայունությամբ
միակ հիմը ալիքներն իսկ չեն կամ ծովը
այլ շարժը ինք
երթալ
հեռուի ճայի ճերմակ թեւերով
կուրութեան մէջ թռիչք լույսի
խօլապտույտ կարճ ու հատու
քարափին մութ

 

* * *
առանցքիդ մէջ
հոլովույթ կը տեղադրեմ
կը ծնրադրեմ դէմքդ աղօթք դարձուցած
կը բուրվառեմ
խունկ
մուշկ
ճենճեր

 

* * *

ան-տառ ողբ մը
բաւիղներուն մէջ լեզուին
քու
ուր կ’ըլլամ հաւասար
կը ջնջուիմ
ինչպէս մութը միշտ
կը դառնայ միջոց
բաժնող առնչող
հոն կը ծնին ձևերը խառնումի
կը յառնեն խոյանքով
դէպի է
դուն
միջոցը մութ մեր միջեւ
լոյս կը հագնի
մերձեցումի

 

* * *

կը գրէի քեզ անշօշափ
ժամանակի մը մէջ
ու կը ստեղծէի ժամանակը
եղար «մօտեցումով անհպելի»
«որպէս խոպան կը փռուիմ քու
հերկիդ համար»
հորիզոնին թիկունքիդ
առագաստս կը մօտենայ
նաւարկումի խնծիղ հագած
կ’իջնես դանդաղ
երկյարկանի սրունք-ագոյց

1 մեկնաբանություն

  1. Հրաշալի բանաստեղծություններ են…

Թողնել պատասխան

Ձեր էլեկտրոնային հասցեն չի հրապարակվի