Tag: Ժան-Միշել Էսպիտալյե

Ժան-Միշել Էսպիտալյե | ՍԻՐԱՀԱՐՆԵՐԻ ԽՈՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ֆրանսերենից թարգմանությունը` Գառնիկ Մելքոնյանի
-Ես քեզ սիրում եմ:
-Ես էլ:
-Գիտեմ:
-Ես գիտեմ, որ դու գիտես:
-Ես գիտեմ, որ դու գիտես, որ ես գիտեմ, որ դա գիտես:
-Իսկ ես գիտեմ, որ դու գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ:
-Ես գիտեմ, որ դա գիտես, և դու գիտես, որ ես գիտեմ, որ դու գիտես, որ դա գիտեմ, և դու գիտես, որ ես գիտեմ, որ դու գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ:

Կարդալ ավելին