Էդուարդ Հարենց

Ծնվել է 1981թ., 27 օգոստոսին: Արևելագիտության մագիստրոս է և՝
Եկեք ծանոթանանք։
Ազգանունս Սեր է,
Իսկ անունս՝Համբույր,
Ունեմ աչքեր կանաչ
Ու կապուտակ լուսին
Ու տիեզերք-երակ՝
Լուսայգերանգ արյամբ։
Ու ծնվել եմ ահա Հավերժ դարասկզբին՝
Կենսաժպիտ տարվա
Ակնթարթներ ամսում,
Առասպելերորդ օրվա՝
լույս Գաղտնիքի գիշերը՝ Կարոտի ու Վերադարձի սիրուց,
Առեղծվածի մարմնով…
Հա, մի բան էլ ասեմ.
Ես սիրում եմ նրանց,
Ում անունը Սեր է ,
Ազգանունը՝ Համբույր…
Եկեք ծանոթանանք։