Tag: Ռոբեր Դեսնոս

Ռոբեր Դեսնոս | ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Փոքրիկ նավի մեջ

Փոքրիկ նավի մեջ՝

Մի անուշիկ կին

Ու փոքրիկ նավազ

Թիերը ձեռքին :

Զբոսնելու են գնում

գետով մեղմօրոր,

Քնելու մի կղզում

երկնի տակ անցավոր:

Կիրակի է այսօր …

Կարդալ ավելին

Ռոբեր Դեսնոս | ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այսօր ես զբոսնեցի ընկերոջս հետ,
Անգամ եթե նա մեռել է արդեն,
Ես զբոսնեցի ընկերոջս հետ:
Ի՜նչ գեղեցիկ էին ծառերը ծաղկած,
Շագանակենիները, որ ձյուն էին տեղում
այն օրը, երբ նա մահացավ:
Իմ ընկերոջ հետ ես զբոսնեցի:

Կարդալ ավելին

Ռոբեր Դեսնոս | ԿԱՐ ՄԻ ՏԵՐԵՎ

ֆրանսերենից թարգմանեց Գառնիկ Մելքոնյանը

Կար մի տերև իր գծերով
Գիծը կյանքի
Գիծը բախտի
Գիծը սրտի
Տերևին կից կար մի ճյուղ
Երկճյուղ մի գիծ կյանքի նշան

Կարդալ ավելին

ԵՐԿՈՒ ՖՐԱՆՍԻԱՑԻ ՍՅՈՒՐՌԵԱԼԻՍՏ ՊՈԵՏՆԵՐ

Ֆրանսերենից թարգմանեց Գառնիկ Մելքոնյանը

Ռոբեր Դեսնոս (Robert Desnos, 1900-1945)

Չորս անվիզները

Նրանք չորսն էին, որ այլևս գլուխներ չունեին

Կարդալ ավելին