Tag Archive: Նորա Պարութճեան

Հոկ 17 2018

Նորա Պարութճեան | Հարցազրույց

Գրելը միջոցս է դէմ յանդիման գալու տկարութիւններուս հետ, անկարողութիւններուս աչքերուն շիփշիտակ նայելու, ըսելու՝ ոչ ձեզմէ կ’ամչնամ, ոչ ալ ձեզմէ կը խուսափիմ։ Այսքան։ Չի նշանակեր որ կրնամ յաղթահարել։ Երանի։ Անոնք կան ու կան, ինծի մաս կը կազմեն եւ թերեւս այդ պատճառով ալ մարդ կը կոչուիմ։ Ամէնուն պէս ներքին պայքար մը կը տանիմ ես ալ, բայց իւրովի, իմ պարագայիս՝ գրելով, աւելի ճիշդը՝ թուղթին յանձնելով։ Շատ անձնական գործողութիւն մըն է։ Գրիչ վերցնելու համարձակութեան դիմած իւրաքանչիւր անձ իրեն վերաբերող մղում մը ունի։

Կարդալ

Մայ 10 2018

Նորա Պարութճեան | ՀԱՍՆՈՒՄ

Ինքնաբուխ չէ։ Կը բխի։

Կը բխի իր ծնունդէն իսկ առաջ իր մէջ թափուող, բարձրացող, լրացող եւ իրմո՜վ անհամբերացող պայթումով։

Ինքնաբխում չէ, ո՜չ, որ պահու խանդավառութիւն նետես վրան ցեխի պէս, դատապարտելով անմաքրութեան մէջ, այս անգամ ալ անըմբռնելիութեան մեղադրանքով ճզմելու։

Ո՞ր պայթիւնը սխալն ու ճիշդը դէմ հանդիման կը հանէ։

Ճշմարտութիւնը ճնշումին մէջն է։

Կարդալ

Հուն 09 2017

Նորա Պարութճեան | ԵՐԵՔ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ

Հաւանաբար
այս տերեւը կը հասկնայ,
որ հասած է իր ժամը
ու պէտք է մինակը
իյնայ,
տարրալուծուի հողին մէջ

Կարդալ

Ապր 30 2017

Նորա Պարութճեան |ՉԽԵՆԹԱՑՈՂ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

Նորա Պարութճեան

ՉԽԵՆԹԱՑՈՂ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

Կոխելէն առաջ աչք մը ըրաւ ժպտերես,

սիրտս խայտաց

մտածելով

որ ինքն է զիս ճզմողը.

յետոյ

կօշիկին սուր ծայրովը

սիկարէթի պէս ծխուած

մխացող շունչս յանգեցուց

ցամաք, տափակ, պարպուած

բայց մանաւանդ՝ անիմաստ.

ե՞րբ յուսացի,

ե՞րբ ապրեցայ,

ե՞րբ երազին փարեցայ…

Կարդալ

Մար 03 2014

Նորա Պարութճեան | ԳԱՒԱԹ ՄԸ ՍՈՒՐՃ ԵՒ ԾԽԱԽՈՏ

Նորա Պարութճեան

Գաւաթ մը սուրճը պատրուակն է,
նպատակը՝ ծխախոտը։

Շուրջս մարդէ երբ պարպուի,
պահ մը իյնամ անակնկալ հրճուանքի մէջ առանձնութեան,
ուրախութեան ըմբռնումս վիրաւոր
կը տատանի խառնաշփոթ լռութեան մէջ.

Կարդալ

Հուն 06 2014

Նորա Պարութճեան | ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

nora 11

ՇՈՒՆԵՐԸ

Դուն կը քալես … երկինքը քեզ հովանի

Մէկէն ի մէկ,
շուներու սեղմ ոհմակ մը
ճանապարհդ կը կտրէ
ու կը սկսի վրադ հաչել ուժգնօրէն։
Նախ՝ կ’անտեսես,
ապա կամաց
վախ մը մէջդ կը ծնի՝
հապա՞ եթէ …

Կարդալ

Նոյ 29 2012

Նորա Պարութճեան

Ծնած է Պէյրութ, 1959 -ին: Յաճախած է Շամլեան-Թաթիկեան, ապա Պէյրութի Հայ Աւետարանական Բարձրագոյն վարժարանները: 1984 թ. աւարտել է Երևանի Պետական Համալսարանի բանասիրական բաժինը, որմէ ետք մուտք գործած է Զարթօնքի խմբագրական կազմին մէջ, ուր մնացած է մինչև 1986 թիւը: Հաստատւած է Փարիզ, ուրկէ շարունակած է աշխատակցիլ Զարթօնքին, ինչպէս նաև փարիզեան Յառաջին և Աշխարհին: Ներկայիս հայերէն ու …

Կարդալ

Սեպ 03 2012

Նորա Պարութճեան | ԵՐԿՈՒ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ

Zemanta Related Posts Thumbnail

ՏՈՒՓՍ՝ ՆԵՐՍԷՆ

Տուփիս տափակ պատերուն
ներսի կողմէն
երկու ծակեր բացուած են
որ ես դիտեմ աշխարհը։

Կարդալ

Մայ 31 2012

Նորա Պարութճեան | ՀԵՏՍ ԵԿՈՒՐ ՔՐԻՍՏՈՍ

Հետս եկուր, Քրիստոս,
ես քեզ տանիմ հեթանոսին երկիրը.
մենք՝ քով քովի,
իրար հպող բազուկներով զօրացած,
ոտաբոպիկ անսանձ

Կարդալ

Ապր 14 2012

Նորա Պարութճեան | ԶՈՀԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿ ԵՒ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

Իմ խօսքս ուղղուած պիտի ըլլայ անոնց, որոնք կը դաւանին արեւմտահայերէնը իբրեւ ազգային ժառանգութիւն, եւ կը կարծեն կամ համոզուած են որ ատոր կարեւորութեան գիտակցութիւնը ունին, հոս՝ Ֆրանսայի մէջ, եւ քիչ մըն ալ այլուր։

Կարդալ

Հաջորդ էջ >>